2CASAS

NODO17 / CRUZIS presents " 2 casas con 6 hogares / 2 houses with 6 homes "

Pero, ¿cuántos hogares tienen dos casas?
Tal vez no tan solo dos...
Son 6 casas, 4 ó 2...?